Mỗi tuần một chuyên đề
PHẠM có buổi làm việc với Công ty TNHH Kỹ thuật AB

Sáng ngày 07 tháng Chín năm 2010, PHẠM đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Kỹ thuật AB - chuyên cung cấp các thiết bị cho phòng sạch bệnh viện.