Giới thiệu
PHẠM: Kiến trúc sư của Bác sĩ!!!

PHẠM là thương hiệu duy nhất tại Việt Nam chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc Y tế, trực thuộc công ty Thiết kế Kiến trúc Y tế PHẠM, do Thạc sĩ-Kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền sáng lập.


Cơ cấu tổ chức CatMoc-Healtheare Design

Hiện nay, CatMoc-Healtheare Design là một trong năm thương hiệu thuộc CMG. CatMoc-Healtheare Design hoạt động dưới sự dìu dắt, định hướng của các Chuyên gia, các Nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực liên quan.